Exnumeris udvikler og udbyder kurser i dataanaly­se, med hovedvægt på analyse af offentliggjort officiel statistik. Kurserne er  især henvendt til statistik­brugere uden særlige matematiske eller statistiske forudsætninger. Målgruppen er alle, der har brug for at forholde sig til statistik, hvadenten det er i forbindelse med deres erhverv, som frivillige bestyrelsesmedlemmer, som politikere el­ler blot fordi de ønsker at følge med i hvad der foregår om­kring dem.

Meget store datamængder i form af statistikbanker findes på internettet til fri afbenyttelse, stillet til rådighed af nationale statistikbureauer som f.eks. Dan­marks Statistik og af internationale organisationer som f.eks. EU og OECD. Der findes også på nettet frit tilgængeligt programmel til at analysere disse data. Exnumeris’ grundide er at mange statistik­brugere kan have udbytte af disse gratis redskaber, men at de fleste har brug for en introduktion for at kunne udnytte mulighederne fuldt ud. Vore kurser er et tilbud om en sådan introduktion.

Som analyseværktøj har vi valgt  programpakken Knime, der er udviklet ved universitet i Konstanz.

Selvom kurserne baseres på data og programmel, der stilles gratis til rådighed, så er de metoder der arbejdes med  ge­nerelle og vil også kunne anvendes i forbindelse med kommercielle produkter og til analyse af andre former for data, f.eks. en virksomheds egne data